Tarikh : 26 Mei 2022 Hari :7.30 pagi hingga 4.00 petang. Tempat : Dewan Gemilang dan Surau SK Bukit Changgang.

Peserta : 1. Ketua-ketua kelas.                                          2. Penolong-penolong ketua kelas                3. Pengerusi Unit Uniform, Kelab/persatuan & permainan.

Objektif program : 1. Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti harian murid. 2. Peneraju pembangunan nilai insaniah bagi melahirkan modal insan kamil dan memperkukuhkan Syiar Islam dalam arena pendidikan. 3. Melahirkan saf kepimpinan murid yang berketrampilan dan berakhlak mulia.

Proses Kerja : 1. Perbincangan dan perancangan bersama pentadbir & kenal pasti kumpulan sasaran. 2. Membuat kertas cadangan, membentuk jawatankuasa, merangka aktiviti dan perbelanjaan kem. 3. Taklimat kem kepada sasaran peserta pada 23 Mei 2022. 4. Perlaksanaan aktiviti pada 26 Mei 2022 (Khamis).

Pin It on Pinterest

Share This