Program Maju Diri(PMD) Murid Tahun 6, 2020

Program Maju Diri(PMD) Murid Tahun 6, 2020

Pada 21 Januari 2020 yang lalu, Unit Bimbingan Dan Kaunseling (UBK) serta Unit tahun 6 telah menjalankan PMD khusus untuk murid-murid tahun 6. Di antara objektif dijalankan PMD ini ialah untuk mendedahkan murid peranan dan tanggungjawab mereka ketika berada di...

Pin It on Pinterest