Hour Of Code di SK Bukit Changgang

Hour Of Code di SK Bukit Changgang

Hour Of Code (HOC) adalah satu pengenalan kepada Sains Komputer menggunakan pergerakan global yang diterajui oleh code.org yang memfokuskan pendedahan awal kepada murid berkaitan dengan coding dan pengaturcaraan selama satu jam. Matlamat HOC adalah mendedahkan kepada...

Pin It on Pinterest