Pertandingan Kuiz Unit Beruniform  2020

Pertandingan Kuiz Unit Beruniform 2020

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Bukit Changgang semasa tempoh Perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bertujuan untuk menggalakkan murid- murid terlibat secara aktif walaupun berada di rumah masing- masing....
Bengkel Penggunaan Peralatan ICT dalam Pdpc

Bengkel Penggunaan Peralatan ICT dalam Pdpc

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semakin penting dalam dunia pendidikan pada alaf ini. Sebagai guru yang sentiasa berdepan dengan ledakan maklumat dalam dunia tanpa sempadan ini, wajar menguasai penggunaan ICT agar proses Pdpc dalam kelas berjalan...

Pin It on Pinterest