Kuiz Sejarah

Kuiz Sejarah

Kuiz sejarah adalah merupakan salah satu perancangan aktiviti tahunan Panitia Sejarah bagi tahun 2019. Kuiz sejarah diadakan dwibulanan yang berjumlah 5 kali sepanjang tahun. Aktiviti ini dijalankan dalam kelas semasa PdPc dan secara individu. Guru-guru menyediakan...
Program Ziarah Cakna SKBC 2019

Program Ziarah Cakna SKBC 2019

Program Ziarah Cakna merupakan satu program baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini dirangka oleh KPM bagi menerapkan amalan nilai murni yang menzahirkan nilai kegembiraan, kasih sayang dan hormat menghormati dalam kalangan warga...

Pin It on Pinterest